bip.pabianice.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Pabianice www.pabianice.gmina.pl
strona główna 

Dane
 

PABIANICE

Nazwa Gminy

Pabianice

Rodzaj

gmina wiejska

Lokalizacja

woj. łódzkie, pow. pabianicki

Kod

95-200

Adres

Pabianice, ul. Torowa 21

NIP

731-191-39-30

Kontakt

tel./fax + 48 (42) 213 96 60, 213 96 76
e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl

Wójt

inż. Henryk Gajda

tel. + 48 (42) 215 56 52

e-mail: wojt@pabianice.gmina.pl

Zastępca Wójta

inż. Edward Adamczyk
tel. + 48 (42) 213 96 60

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Roman Figiel
tel. + 48 (42) 213 95 98

Sekretarz Gminy

mgr Jadwiga Słubik
tel. + 48 (42) 213 95 08

e-mail: sekretarz@pabianice.gmina.pl

Skarbnik Gminy

mgr inż. Maria Nowicka
tel. + 48 (42) 213 96 60

e-mail: skarbnik@pabianice.gmina.pl

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami,
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

mgr inż. Ryszard Iwaśków
tel. + 48 (42) 215 26 69

e-mail: kierownik.r@pabianice.gmina.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2003-06-30 14:47:47 Informację zaktualizowano 2008-02-13 10:46:43, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.pabianice.gmina.pl