bip.pabianice.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Pabianice www.pabianice.gmina.pl
Wójt Gminy strona główna 

Wójt Gminy
 
Henryk Adam Gajda

Wójt Gminy Pabianice

adres: Urząd Gminy Pabianice
ul. Torowa 21
95-200 Pabianice
tel/fax: (0-42) 213-96-76 wew. 130

Przyjęcie interesantów:
wtorek w godz. 8.00 - 14.00
pokój nr 1
KOMPETENCJE WÓJTA

Wójt jest organem wykonawczym gminy.

Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

 • Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
 
Data wprowadzenia informacji 2003-09-01 17:43:01 Informację zaktualizowano 2004-11-17 10:19:51, wprowadzający: Anna Chodasewicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.pabianice.gmina.pl