Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 

 

PABIANICE

Nazwa Gminy

Pabianice

Rodzaj

gmina wiejska

Lokalizacja

woj. łódzkie, pow. pabianicki

Kod

95-200

Adres

Pabianice, ul. Torowa 21

NIP

731-191-39-30

Kontakt

tel./fax + 48 (42) 213 96 60, 213 96 76
e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl

Wójt

inż. Henryk Gajda

tel. + 48 (42) 215 56 52

e-mail: wojt@pabianice.gmina.pl

Zastępca Wójta

inż. Edward Adamczyk
tel. + 48 (42) 213 96 60

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Roman Figiel
tel. + 48 (42) 213 95 98

Sekretarz Gminy

mgr Jadwiga Słubik
tel. + 48 (42) 213 95 08

e-mail: sekretarz@pabianice.gmina.pl

Skarbnik Gminy

mgr inż. Maria Nowicka
tel. + 48 (42) 213 96 60

e-mail: skarbnik@pabianice.gmina.pl

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami,
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

mgr inż. Ryszard Iwaśków
tel. + 48 (42) 215 26 69

e-mail: kierownik.r@pabianice.gmina.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2003-06-30 14:47:47 Informację zaktualizowano 2008-02-13 10:46:43, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
wersja do druku