Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki pomocnicze strona główna 

Jednostki pomocnicze
` 
Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
  1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
  4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:
  1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.
Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.

Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Więcej informacji: Statut Gminy
Określenie statutów sołectw gminy Pabianice - uchwała.

Na terenie Gminy Pabianice znajduje się 18 sołectwa, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

SołectwoImię i nazwiskoStatut
BychlewForc Eugeniuszzobacz statut
Gorzew, OkołowiceFater Bożenazobacz statut
Górka PabianickaSulej Grzegorzzobacz statut
HermanówSzafran Janinazobacz statut
Jadwinin, WładysławówSzafrański Henrykzobacz statut
Janowice, Wysieradz, Huta JanowskaOwczarek Teresazobacz statut
Konin, MajówkaKomorowski Wiktorzobacz statut
KudrowiceMadej Stefanzobacz statut
PiątkowiskoSzczesik Andrzejzobacz statut
Petrykozy, Osiedle PetrykozyLewandowski Wacławzobacz statut
PawlikowiceJarmakowski Wojciechzobacz statut
RydzynyNowak Mirosławzobacz statut
SzynkielewRychłowska Cecyliazobacz statut
ŚwiątnikiKowal Mariolazobacz statut
TereninBaran Andrzejzobacz statut
ŻytowiceSzczerkowski Krzysztofzobacz statut
PorszewiceUrbańska Mariolazobacz statut
Wola ŻytowskaWojda Ryszardzobacz statut
 
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 13:01:46 Informację zaktualizowano 2007-04-17 08:08:08, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku