Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
° Protokoły - 2006 r.
° Protokoły - 2007 r.
° Protokoły - 2008 r.
° Protokoły - 2009 r.
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010 strona główna 

Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
 
Plan pracy Rady Gminy na rok 2008.

Styczeń
 1. Przyjęcie budżetu na rok 2008 r.
Luty
 1. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji wniosków z zebrań sprawozdawczo- wyborczych samorządów wiejskich odbytych w I kwartale 2007 r
 2. Podsumowanie działalności i osiągnięć w 2007 r. oraz perspektywy rozwoju Ludowych Klubów Sportowych w gminie Pabianice
Marzec
 1. Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju opieki zdrowotnej w gminie Pabianice.
 2. Stan i dalsze funkcjonowanie opieki zdrowotnej w szkołach
Kwiecień
 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za rok 2007
Maj
 1. Sieć szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Pabianice oraz perspektywy ich funkcjonowania do roku 2012
 2. Informacja na temat organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przez jednostki organizacyjne gminy oraz organizacje pozarządowe .
Czerwiec
 1. Informacja przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach o możliwościach pozyskiwania środków na rozwój rolnictwa .
 2. Omówienie wdrażania obowiązujących programów ochrony środowiska na terenie gminy Pabianice
Lipiec
 • Przerwa wakacyjna
Sierpień
 1. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2008/09
 2. Działalność kulturalna na terenie gminy Pabianice (KGW. Orkiestra Dęta, Z P i T "Bychlewianka")
Wrzesień
 1. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008.
 2. Sieć transportu zbiorowego i perspektywy jego funkcjonowania.
Październik
 1. Przyjęcie podstawowych wskaźników i priorytetów inwestycyjnych do opracowania budżetu na 2009 r
Listopad
 1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Pabianice porównawczo za III kwartały 2007 i 2008 r. z uwzględnieniem ruchu drogowego.
 2. Informacja Prezesów jednostek OSP o działalności bieżącej jednostek oraz planowanym rozwoju jednostki
Grudzień
 1. Przyjęcie planów pracy; Rady i Komisji
 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 13:36:24 Informację zaktualizowano 2008-02-15 12:19:21, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski

Zobacz:
 Protokoły - 2006 r. .  Protokoły - 2007 r. .  Protokoły - 2008 r. .  Protokoły - 2009 r. . 
wersja do druku