Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
° Protokoły - Gospodarczo Finansowa, Rolna i Ochrony Środowiska
° Protokoły - Gospodarczo Finansowa
° Protokoły - Ochrony Środowiska i Rozwoju
° Protokoły - Samorządowo Społeczna i Organizacyjna
° Protokoły - Rewizyjna
° Protokoły - Statutowa
° Protokoły - Doraźna
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje - kadencja 2006 - 2010 strona główna 

Komisje - kadencja 2006 - 2010
 

Komisja Gospodarczo - Finansowa

zajmuje się w szczególności następującymi sprawami Gminy:
 1. ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami,
 2. gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami i organizacją ruchu drogowego,
 3. lokalnym transportem zbiorowym,
 4. gminnym budownictwem mieszkaniowym,
 5. targowiskami i halami targowymi,
 6. cmentarzami gminnymi,
 7. utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 8. opiniowaniem spraw związanych z gospodarką finansową Gminy wynikającymi z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn.zm.)
Skład komisji.
1. Gąsiorek Krzysztof- przewodniczący komisji
2. Golewski Andrzej
3. Jaros Henryka
4. Józefczyk Justyna
5. Kalinowski Henryk
6. Kelnerowski Józef
7. Lubowicka Maria
 
Data wprowadzenia informacji 2006-12-18 11:13:18 Informację zaktualizowano 2007-06-23 09:20:50, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Komisja Rewizyjna

Powołana jest w celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Opiniuje roczne wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Skład komisji.
1. Kasperska Zdzisława - Przewodnicząca komisji
2. Kelnerowski Józef
3. Kociołek Piotr
4. Stasiak Zbigniew
5. Szafrański Henryk
 
Data wprowadzenia informacji 2006-12-18 11:17:27 Informację zaktualizowano 2007-06-23 09:25:00, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Komisja Smorządowo-Społeczna i organizacyjna

Zajmuje się następującymi sprawami Gminy:
 1. ochroną zdrowia,
 2. pomocą społeczną, w tym ośrodkami i zakładami opiekuńczymi,
 3. edukacją publiczną,
 4. kulturą, w tym biblioteką gminną i innymi placówkami upowszechniania kultury,
 5. kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi,
 6. porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli,
 7. polityką prorodzinną, w tym zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 8. wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej,
 9. współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania komisji,
 10. współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
 11. współpraca z radami sołeckimi.
Skład komisji.
1. Kalinowski Henryk - przewodniczący komisji
2. Gąsiorek Krzysztof
3. Jaksa Arkadiusz
4. Jaros Henryka
5. Muszczak Marek
6. Pieluszek Bożena
7. Szafrański Henryk
 
Data wprowadzenia informacji 2006-12-18 11:21:45 Informację zaktualizowano 2007-06-23 09:35:59, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju

która zajmuje się w szczególności następującymi sprawami Gminy:
 1. ochroną środowiska i przyrody, gospodarką wodną,
 2. wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeniami sanitarnymi, wysypiskami i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, zaopatrzeniem w energie elektryczną, cieplną i gaz,
 3. zielenią gminną i zadrzewieniami,
 4. ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową,
 5. promocją Gminy,
 6. współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania komisji,
 7. koordynowaniem i opiniowaniem spraw związanych z przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego,
 8. inicjowaniem działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych zewnętrznych, pozabudżetowych.


Skład komisji.
1. Piotr Kociołek - przewodniczący komisji
2. Golewski Andrzej
3. Jaros Henryka
4. Józefczyk Justyna
5. Kasperska Zdzisława
6. Lubowicka Maria
7. Muszczak Marek
 
Data wprowadzenia informacji 2006-12-18 11:26:08 Informację zaktualizowano 2007-06-23 09:43:01, wprowadzający: Anna Chodasewicz

Zobacz:
 Protokoły - Gospodarczo Finansowa, Rolna i Ochrony Środowiska .  Protokoły - Gospodarczo Finansowa .  Protokoły - Ochrony Środowiska i Rozwoju .  Protokoły - Samorządowo Społeczna i Organizacyjna .  Protokoły - Rewizyjna .  Protokoły - Statutowa .  Protokoły - Doraźna . 
wersja do druku