Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Kontrole zewnętrzne strona główna 

Kontrole zewnętrzne
 
W okresie 21.09.2005 r. - 21.09.2005 r. w Urzędzie Gminy w Pabianicach przeprowadzono kontrolę przez Urząd Skarbowy w Pabianicach.

Zakres kontroli:

Zgodność zwrotu podatku VAT za okres 01.07.2005 r. – 31.07.2005 r.


Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokóle kontrolnym sporządzonym przez pracowników Urzędu Skarbowego w Pabianicach. Protokół znajduje się w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 21.

Protokół podpisali:
- Skarbnik Gminy Pabianice
- dwie osoby kontrolujące z Urzędu Skarbowego


Protokół liczy 4 strony.
 
Data wprowadzenia informacji 2005-11-16 12:59:39 Informację zaktualizowano 2005-11-16 13:00:24, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
W dniach 31 stycznia 2006 r. - 29 marca 2006 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Pabianicach kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 2004 r. i 2005 r. Sporządzony został protokół z kontroli.

Pismem z dnia 7 czerwca 2006 r. znak WK-602/35/2006 RIO przekazała Wójtowi Gminy Pabianice zalecenia pokontrolne.

Pismem znak 0911/01/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. Wójt Gminy Pabianice przekazał do RIO informację w sprawie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych.

W dniach 26 marca – 6 kwietnia 2007 r. RIO przeprowadziła kontrolę sprawdzającą wykonanie wniosków pokontrolnych wyniku, której stwierdzono wykonanie zaleceń.

Z dokumentacją kontroli można zapoznać się w pok. nr 1 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-11 16:35:57, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
wersja do druku