Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
° Protokoły - Gospodarczo Finansowa, Rolna i Ochrony Środowiska
° Protokoły - Gospodarczo Finansowa
° Protokoły - Ochrony Środowiska i Rozwoju
° Protokoły - Samorządowo Społeczna i Organizacyjna
° Protokoły - Rewizyjna
° Protokoły - Statutowa
° Protokoły - Doraźna
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje - kadencja 2006 - 2010 > Protokoły - Gospodarczo Finansowa, Rolna i Ochrony Środowiska strona główna 

Protokoły - Gospodarczo Finansowa, Rolna i Ochrony Środowiska
 
Plan pracy komisji na rok 2007.

Styczeń
 1. Analiza projektu budżetu gminy Pabianice na 2007
 2. Zapoznanie się z harmonogramem inwestycji i remontów.
 3. Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Pabianice.
Luty
 1. Ocena stanu rolnictwa w gminie Pabianice z uwzględnieniem urządzeń melioracyjnych.
 2. Łowiectwo - szkody wyrządzane przez zwierzynę wolno żyjącą.
Marzec
 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za rok 2006.
 2. Informacja na temat możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz z uwzględnieniem również środków unijnych na rozwój gminy, w tym także na wypoczynek dzieci i młodzieży.
Kwiecień
 1. Stan ściągalności podatków za rok 2006, opłat za wodę, ilość zwolnień podatkowych i ich wartość.
Maj
 1. Stan ekologii w gminie Pabianice
 2. Wykorzystanie środków z Funduszu Ochrony Środowiska.
 3. Realizacja inwestycji w gminie Pabianice.
Czerwiec
 1. Stan bezpieczeństwa na drogach, stan dróg, rowów przydrożnych, oświetlenia ulicznego.
Lipiec
 • Przerwa wakacyjna
Sierpień
 1. Ocena realizacji inwestycji w placówkach oświatowych i zabezpieczenie dowozu dzieci.
Wrzesień
 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
 2. Stan bazy lokalowej placówek służby zdrowia na terenie gminy Pabianice.
Październik
 1. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu gminy Pabianice na rok 2008.
 2. Przygotowanie do "akcji zima" (drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe).
Lisopad
 1. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2008 r. z możliwością pozyskania środków unijnych.
Grudzień
 1. Wstępna analiza projektu budżetu gminy Pabianice.
 2. Opracowanie planu pracy na rok 2008.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 13:15:24, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Protokoły z posiedzenia Komisji Gospodarczo - Finansowej, Rolnej i Ochrony Środowiska.

NR Z DNIA
Protokół nr 2 21 grudnia 2006 r.
Protokół nr 3 24 stycznia 2007 r.
Protokół nr 4 8 lutego 2007 r.
Protokół nr 5 28 lutego 2007 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 14:07:24 Informację zaktualizowano 2007-03-12 10:26:33, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
NR Z DNIA
Protokół nr 6 16 marca 2007
Protokół nr 7 18 kwietnia 2007
 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-26 09:26:05 Informację zaktualizowano 2007-10-26 09:26:20, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Urszula Czerwonka
 

Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Gminy Pabianice z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminy Pabianice oraz Uchwałą Nr IX /48/2007 Rady Gminy Pabianice z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice i ustalenia jej składu osobowego uległa zmianie działająca dotychczas stała Komisja Gospodarczo - Finansowa Rolna i Ochrony Środowiska Rady Gminy Pabianice.


 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-04 09:58:42, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Anna Chodasewicz
wersja do druku