Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
° Komisja Rewizyjna
° Komisja Gospodarczo - Finansowa, Rolna i Ochrony Środowiska
° Komisja Samorządowo - Społeczna i Organizacyjna
- Protokoły 2002 - 2003
- Protokoły 2004
- Protokoły 2005
- Plan prac rok 2005
° Komisja Statutowa
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje - kadencja 2002 - 2006 > Komisja Samorządowo - Społeczna i Organizacyjna strona główna 

Komisja Samorządowo - Społeczna i Organizacyjna
 
Zajmuje się następującymi sprawami Gminy:
 1. ochroną zdrowia,
 2. pomocą społeczną, w tym ośrodkami i zakładami opiekuńczymi,
 3. edukacją publiczną,
 4. kulturą, w tym biblioteką gminną i innymi placówkami upowszechniania kultury,
 5. kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi,
 6. porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli oraz ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową,
 7. polityką prorodzinną, w tym zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 8. wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej,
 9. promocją Gminy,
 10. współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 11. współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Skład komisji.
1.Banaczek Mirosław
2.Gąsiorek Krzysztof
3.Gryska Marek
4.Kalinowski Henryk
5.Kasperska Zdzisława
6.Kelnerowski Józef
7.Marchewka Stefan
8.Muszczak Danuta
9.Muszczak Marek
10.Pielużek Bożena
11. Stasiak Marcin - wygaśnięcie madatu radnego uchwałą nr XI/44/2003 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 sierpnia 2003 r.
Stasiak Zbigniew - powołany w skład komisji uchwałą nr XVI/121/2003 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 grudnia 2003 roku.
12.Szafrański Marcin
13.Kraska Zygmunt
 
Data wprowadzenia informacji 2004-02-16 11:12:55 Informację zaktualizowano 2004-11-18 12:16:49, wprowadzający: Anna Chodasewicz

Zobacz:
 Protokoły 2002 - 2003 .  Protokoły 2004 .  Protokoły 2005 .  Plan prac rok 2005 . 
wersja do druku