Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
° Komisja Rewizyjna
° Komisja Gospodarczo - Finansowa, Rolna i Ochrony Środowiska
- Protokoły 2002 - 2003
- Protokoły 2004
- Protokoły 2005
- Plan prac rok 2005
° Komisja Samorządowo - Społeczna i Organizacyjna
° Komisja Statutowa
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje - kadencja 2002 - 2006 > Komisja Gospodarczo - Finansowa, Rolna i Ochrony Środowiska strona główna 

Komisja Gospodarczo - Finansowa, Rolna i Ochrony Środowiska
 
Kompetencje w zakresie spraw dotyczących:
  1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodną,
  2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów i organizacji ruchu drogowego,
  3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypiskami i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, zaopatrzeniem w energię elektryczną, cieplną i gaz,
  4. lokalnego transportu zbiorowego,
  5. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  6. targowisk i hal targowych,
  7. zieleni gminnej i zadrzewienia,
  8. cmentarzy gminnych,
  9. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  10. opiniowania spraw związanych z gospodarką finansową Gminy wynikającymi z ustawy z dnia 26.XI.1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm./
Skład komisji.
1.Figiel Roman
2.Gąsiorek Krzysztof
3.Gryska Marek
4.Kalinowski Henryk
5. Kołacz Jacek - wygaśnięcie madatu radnego uchwałą nr VIII/35/2003 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 kwietnia 2003 r.
Kraska Zygmunt - powołanie radnego uchwałą nr XII/98/2003 z dnia 30 września 2003 r
6.Muszczak Danuta
7.Muszczak Marek
8.Pielużek Bożena
9.Sulej Grzegorz
 
Data wprowadzenia informacji 2003-09-25 20:30:34 Informację zaktualizowano 2004-11-17 13:29:40, wprowadzający: Anna Chodasewicz

Zobacz:
 Protokoły 2002 - 2003 .  Protokoły 2004 .  Protokoły 2005 .   Plan prac rok 2005 . 
wersja do druku