Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
° Komisja Rewizyjna
- Informacja Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej oraz Komisji Rewizyjnej z posiedzenia wyjazdowego w dniu 21.01.2004.
- Protokoły 2004
- Protokoły 2005
- Plan prac rok 2005
° Komisja Gospodarczo - Finansowa, Rolna i Ochrony Środowiska
° Komisja Samorządowo - Społeczna i Organizacyjna
° Komisja Statutowa
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje - kadencja 2002 - 2006 > Komisja Rewizyjna strona główna 

Komisja Rewizyjna
 
Powołana jest w celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Opiniuje roczne wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Skład komisji.
1.Kasperska Zdzisława
2. Kołacz Jacek - wygaśnięcie madatu radnego uchwałą nr VIII/35/2003 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 kwietnia 2003 r.
3.Kelnerowski Józef
4.Sulej Grzegorz
5. Stasiak Marcin - wygaśnięcie madatu radnego uchwałą nr XI/44/2003 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 sierpnia 2003 r.
6.Szafrański Henryk
7.Banaczek Mirosław
 
Data wprowadzenia informacji 2003-09-25 20:24:28 Informację zaktualizowano 2004-11-17 13:19:38, wprowadzający: Anna Chodasewicz

Zobacz:
 Informacja Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej oraz Komisji Rewizyjnej z posiedzenia wyjazdowego w dniu 21.01.2004. .  Protokoły 2004 .  Protokoły 2005 .  Plan prac rok 2005 . 
wersja do druku