Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
° Załatwianie spraw
- Stanowisko d/s działalności gospodarczej
- Stanowisko d/s ochrony środowiska i leśnictwa
- Stanowisko d/s gospodarki gruntami
- Stanowisko d/s wodociągów i kanalizacji
- Stonowisko d/s planowania przestrzennego
- Księgowość Podatkowa
- Stanowisko d/s Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
° Ewidencje i rejestry
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy > Załatwianie spraw strona główna 

Załatwianie spraw
 
Informacja dotycząca rodzajów, zasad przyjmowania i załatwiania spraw należących do szczegółowych zakresów zadań komórek organizacyjnych urzędu, a wynikających z przepisów prawa materialnego.

W przypadku braku oczekiwanych informacji można zidentyfikować sprawę przeglądając zakresy działania komórek organizacyjnych urzędu ustalone w regulaminie organizacyjnym.

Stosownie do art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Urząd Gminy Pabianice informuje, że udziela odpowiedzi również na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy: "2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej do urzędu korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
1) osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.
 
Data wprowadzenia informacji 2005-04-25 12:34:17 Informację zaktualizowano 2006-04-03 11:39:48, wprowadzający: Anna Chodasewicz

Zobacz:
 Stanowisko d/s działalności gospodarczej .  Stanowisko d/s ochrony środowiska i leśnictwa .  Stanowisko d/s gospodarki gruntami .  Stanowisko d/s wodociągów i kanalizacji .  Stonowisko d/s planowania przestrzennego .  Księgowość Podatkowa .  Stanowisko d/s Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych . 
wersja do druku