Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
° Rok 2002
° Rok 2003
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006 > Rok 2006 strona główna 

Rok 2006
 

Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 25 stycznia 2006 roku

NRW SPRAWIE
XLII/245/2006 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
XLII/246/2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r. polegających na włączeniu do budżetu dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-06-07 13:24:24 Informację zaktualizowano 2006-06-07 13:45:37, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 29 marca 2006 roku

NRW SPRAWIE
XLIV/247/2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
XLIV/248/2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r. w związku z określeniem ostatecznych kwot subwencji, dotacji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
XLIV/249/2006 zmiany Uchwały Nr XLII/246/2006 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r. polegających na włączeniu do budżetu dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi.
XLIV/250/2006 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XLI/241/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2006 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
XLIV/251/2006 zmiany Uchwały Nr XLI/241/2005 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2006 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-06-09 13:45:28 Informację zaktualizowano 2006-06-09 13:46:24, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 26 kwietnia 2006 roku

NRW SPRAWIE
XLV/252/2006 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2005 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
XLV/253/2006 zmiany Uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Pabianice i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pabianice.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-06-09 13:51:47 Informację zaktualizowano 2006-06-09 13:52:08, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na XLVI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 24 maja 2006 roku

NRW SPRAWIE
XLVI/254/2006 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
XLVI/255/2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 rok.
XLVI/256/2006 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2006 r. polegających na włączeniu do budżetu darowizn.
XLVI/257/2006 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XLI/241/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2006 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-06-09 13:58:26 Informację zaktualizowano 2006-06-09 13:59:06, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na XLVII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 28 czerwca 2006 roku

NRW SPRAWIE
XLVII/258/2006 przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Pabianice konsultacji dotyczących zmiany granic Gminy Pabianice
XLVII/259/2006 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XLI/241/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2006 r.w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-09-01 12:18:27 Informację zaktualizowano 2006-09-01 12:20:13, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na XLVIII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 30 sierpnia 2006 roku

NRW SPRAWIE
XLVIII/260/2006 zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Pabianice.
XLVIII/261/2006 tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Pabianice.
XLVIII/263/2006 upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Pabianice dotyczącego powierzenia zadań z zakresu oświaty.
XLVIII/264/2006 uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice.”
XLVIII/265/2006 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XLI/241/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2006 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
XLVIII/266/2006 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2006 r.
XLVIII/267/2006 opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Pabianice
XLVIII/268/2006 proponowanej zmiany granic Powiatu Pabianickiego.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-09-01 12:30:12 Informację zaktualizowano 2006-12-08 10:19:04, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na XLIX sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 27 września 2006 r,

NRW SPRAWIE
XLIX/269/2006 zmiany uchwały Nr XXXI/198/2005 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice”.
XLIX/270/2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
XLIX/271/2006 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XLI/241/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2006 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
XLIX/272/2006 nadania Statutu Urzędowi Gminy w Pabianicach
XLIX/273/2006 zmiany uchwały Nr XLVIII/261/2006r. Rady Gminy Pabianice z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Pabianice.
XLIX/274/2006 zmiany do Uchwały Nr XLVIII/266/2006 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
XLIX/275/2006 nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Pabianice” Panu Eugeniuszowi Forcowi
XLIX/276/2006 nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Pabianice” Panu Mirosławowi Nowakowi
XLIX/277/2006 nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Pabianice” Panu Andrzejowi Szczesikowi
XLIX/278/2006 nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Pabianice” Panu Ryszardowi Iwaśków
XLIX/279/2006 nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Pabianice” Panu Henrykowi Szafrańskiemu
 
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 10:25:42 Informację zaktualizowano 2006-12-15 14:30:02, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku