Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
° Rok 2002
° Rok 2003
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006 > Rok 2002 strona główna 

Rok 2002
  

Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 19 listopada 2002 roku.

NRW SPRAWIE
I/1/2002 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice.
I/2/2002 powołania doraźnej Komisji Statutowej i ustaleniu składu osobowego.

Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 27 listopada 2002 roku.

NRW SPRAWIE
II/3/2002 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pabianice.
II/4/2002 ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Pabianice i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pabianice.
II/5/2002 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pabianice.
II/6/2002 powołania stałych Komisji Rady i określenia ich składu osobowego.
II/7/2002 zatwierdzenia Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Pabianice.
II/8/2002 ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonywanych przez Przewodniczącego Rady Gminy wobec Wójta Gminy.

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 9 grudnia 2002 roku.

NRW SPRAWIE
III/9/2002 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.
III/10/2002 określenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 r.
III/11/2002 ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
III/12/2002 określenia zwolnień w podatku od nieruchomości i środków transportowych.
III/13/2002 zatwierdzenia wzorów druków informacji i deklaracji podatkowych.
III/14/2002 włączenia do budżetu Gminy Pabianice na 2002 r. dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
III/15/2002 zmianiy regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagradzania za godziny ponad wymiarowe i godziny zastępstw, zasady podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pabianice.

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 30 grudnia 2002 roku.

NRW SPRAWIE
IV/16/2002 ustalenia"Kierunków działania Rady i Wójta Gminy Pabianice na okres kadencji 2002-2006".
IV/17/2002 uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2003 rok.
IV/18/2002 uchwalenia Statutu Gminy Pabianice.
IV/19/2002 włączenia do budżetu Gminy Pabianice na 2002 r. subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.
IV/20/2002 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2002 r.
IV/21/2002 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2002 r.
IV/22/2002 określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
Data wprowadzenia informacji 2004-03-09 10:45:46 Informację zaktualizowano 2004-10-13 10:50:33, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku