Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
° Rok 2006
° Rok 2007
°  Rok 2008
° Rok 2009
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010 > Rok 2006 strona główna 

Rok 2006
 

Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 27 listopada 2006 roku

NRW SPRAWIE
I/1/2006 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice
 
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 11:03:56 Informację zaktualizowano 2006-12-01 11:04:25, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 5 grudnia 2006 roku

NRW SPRAWIE
II/2/2006 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pabianice
 
Data wprowadzenia informacji 2006-12-06 10:17:00 Informację zaktualizowano 2006-12-06 10:17:08, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 11 grudnia 2006 roku

NRW SPRAWIE
III/3/2006 określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2007 r.
III/4/2006 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
III/5/2006 określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.
III/6/2006 ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru
III/7/2006 ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2007 r.
III/8/2006 zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
III/9/2006 zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej, Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Pabianice
III/10/2006 zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
III/11/2006 zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Statutowej Rady Gminy Pabianice
III/12/2006 zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Pabianice
III/13/2006 zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
III/14/2006 zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Statutowej Rady Gminy Pabianice.
III/15/2006 zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
 
Data wprowadzenia informacji 2006-12-15 10:22:11 Informację zaktualizowano 2006-12-15 10:32:00, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 29 grudnia 2006 roku

NR W SPRAWIE
IV/16/2006 ustalenia „Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007”
IV/17/2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
IV/18/2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
IV/19/2006 ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
IV/20/2006 przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego
IV/21/2006 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
IV/22/2006 trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania podmiotom realizującym zadania publiczne gminy.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-01-04 08:05:20 Informację zaktualizowano 2007-01-04 08:06:59, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku