Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
° Rok 2003
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2008 strona główna 

Rok 2008
 
NR Z DNIA W SPRAWIE
1/2008 18 lutego 2008 r. ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Pabianice na 2008 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych.
2/2008 19 lutego 2008 r. zatwierdzenia planu wydatków budżetowych dla jednostek oświatowych
3/2008 28 lutego 2008 r. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2008 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa
4/2008 29 lutego 2008 r. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2008 r. polegających na zmianie planu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.
5/2008 29 lutego 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
6/2008 12 marca 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
7/2008 18 marca 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
8/2008 28 marca 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa
9/2008 31 marca 2008 r. w budżecie Gminy Pabianice na 2008 r.
10/2008 1 kwietnie 2008 r. powołania Komisji inwentaryzacyjnej
11/2008 14 kwietnie 2008 r. ustalenia dnia 2 maja 2008 roku dniem wolnym od pracy
12/2008 16 kwietnie 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. polegające na zmianie planu dotacji z budżetu państwa
13/2008 17 kwietnie 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
14/2008 25 kwietnie 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
15/2008 9 maja 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
16/2008 14 maja 2008 r. rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
17/2008 16 maja 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
18/2008 26 maja 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
19/2008 5 czerwca 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
20/2008 6 czerwca 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
21/2008 25 czerwca 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
22/2008 30 czerwca 2008 r. odwołania Zastępcy Wójta Gminy Pabianice.
23/2008 1 lipca 2008 r. powołania Zastępcy Wójta Gminy Pabianice i określenia liczby zastępców Wójta.
24/2008 2 lipca 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008r. polegających na zmianie przeznaczenia rezerwy celowej.
25/2008 14 lipca 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
26/2008 15 lipca 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
27/2008 30 lipca 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
29/2008 8 sierpnia 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
30/2008 29 sierpnia 2008 r. dofinansowania zakupu podręczników.
31/2008 31 sierpnia 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
32/2008 2 września 2008 r. wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności.
33/2008 10 września 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
34/2008 10 września 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
35/2008 16 września 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
36/2008 26 września 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
37/2008 26 września 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
38/2008 29 września 2008 r. powołania Komisji do spraw nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
39/2008 29 września 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
40/2008 8 października 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
41/2008 10 października 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
42/2008 13 października 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
43/2008 16 października 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
44/2008 17 października 2008 r. powołania zespołu do wyszukania wszelkich możliwych przedsięwzięć wpływających na dalsze utrzymanie Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach.
45/2008 23 października 2008 r. ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Pabianicach w miesiącu listopadzie 2008 r.
46/2008 23 października 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
47/2008 27 października 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
48/2008 28 października 2008 r. powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.
49/2008 4 listopada 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
50/2008 5 listopada 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
51/2008 7 listopada 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
52/2008 18 listopada 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
53/2008 21 listopada 2008 r. nabycia na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości położonej we wsi Kudrowice Gmina Pabianice
54/2008 21 listopada 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
55/2008 24 listopada 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
57/2008 26 listopada 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
58/2008 26 listopada 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
59/2008 27 listopada 2008 r. Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Urzędzie Gminy w Pabianicach
60/2008 3 grudnia 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
61/2008 5 grudnia 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
62/2008 10 grudnia 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
63/2008 15 grudnia 2008 r. zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
64/2008 15 grudnia 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
65/2008 16 grudnia 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
66/2008 22 grudnia 2008 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-22 13:56:49 Informację zaktualizowano 2009-02-19 14:33:52, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
wersja do druku