Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
° Rok 2003
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2005 strona główna 

Rok 2005
 
NRZ DNIAW SPRAWIE
1/2005 3 stycznia 2005 r. ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.
2/2005 18 stycznia 2005 r. ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Pabianice na 2005 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych.
3/2005 18 stycznia 2005 r. zatwierdzenia planowanych środków pieniężnych z budżetu Gminy Pabianice w 2005 r. na poszczególne jednostki oświatowe.
4/2005 16 lutego 2005 r. ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Pabianicach w 2005 r.
5/2005 16 lutego 2005 r. ustaleniazmian w budzecie gminy Pabianice na 2005 r.
6/2005 22 marca 2005 r. zmian w budzecie gminy Pabianice na 2005 r.
6a/2005 30 marca 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r. polegające na zmianie planu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
7/2005 5 kwietnia 2005 r. ogłoszenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy.
8/2005 15 kwietnia 2005 r. wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
9/2005 5 kwietnia 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r. polegające na zmianie planu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
10/2005 18 kwietnia 2005 r. powołania Komisji inwentaryzacyjnej.
11/2005 25 kwietnia 2005 r. zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
12/2005 26 kwietnia 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
13/2005 27 kwietnia 2005 r. norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Pabianice
14/2005 16 maja 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r., polegające na zmianie planu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
15/2005 20 maja 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
16/2005 27 maja 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
17/2005 8 czerwca 2005 r. zmiany do Zarządzenia Nr 15 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20 maja 2005 r.
18/2005 8 czerwca 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
19/2005 16 czerwca 2005 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
20/2005 27 czerwca 2005 r. zmian w budżecie Gminy Pabianice, polegające na włączeniu do budżetu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
21/2005 28 czerwca 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
22/2005 29 czerwca 2005 r. ustalenia instrukcji organizacyjnej i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Pabianicach
23/2005 12 lipca 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
24/2005 29 lipca 2005 r. zmian zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
25/2005 18 sierpnia 2005 r. zmian zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r. polegające na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
26/2005 19 sierpnia 2005 r. wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
27/2005 23 sierpnia 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
28/2005 29 sierpnia 2005 r. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
29 A/2005 1 września 2005 r. regulaminu premiowego dla pracowników obsługi Urzędu Gminy w Pabianicach.
30/2005 2 września 2005 r. powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pabianice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
31/2005 12 września 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r. polegających na włączeniu do budżetu dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego.
32/2005 15 września 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
33/2005 16 września 2005 r. powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pabianice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
34/2005 16 września 2005 r. wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności.
35/2005 22 września 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r., polegające na włączeniu do budżetu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
37/2005 29 września 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
38/2005 6 października 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
39/2005 17 października 2005 r. zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
40/2005 17 października 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
41/2005 20 października 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
42/2005 21 października 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
43/2005 21 października 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
44/2005 09 listopada 2005 r. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
45/2005 15 listopada 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
46/2005 16 listopada 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
47/2005 23 listopada 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
48/2005 24 listopada 2005 r. powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
49/2005 28 listopada 2005 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
51/2005 9 grudnia 2005 r. powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.
 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-13 12:07:05 Informację zaktualizowano 2006-02-03 13:49:07, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku