Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
° Rok 2003
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2004 strona główna 

Rok 2004
 
NRZ DNIAW SPRAWIE
1/20047 stycznia 2004 r.powołania zespołu do spraw postępowania z dokumentacją z wyborów do rad gmin przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.
2/200416 lutego 2004 r.zatwierdzenia planowanych środków pieniężnych z budżetu Gminy Pabianice w 2004 r. na poszczególne jednostki oświatowe.
3/200419 lutego 2004 r.powołania komisji przetargowej.
4/200419 lutego 2004 r.powołania komisji przetargowej.
5/200419 lutego 2004 r.zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2004 rok.
6/200419 lutego 2004 r.wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności.
7/200424 marca 2004 r.powołania Biura Wyborczego w Urzędzie Gminy Pabianice.
8/200425 marca 2004 r.utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania w Pabianicach.
9/200429 marca 2004 r.częściowego odstąpienia od przetargu ustnego nieograniczonego na grunty Agencji Nieruchomości Rolnej.
10/20042 kwietnia 2004 r.ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do oddania w drodze bez przetargowej.
11/200426 kwietnia 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
12/200411 maja 2004 r.ogłoszenia wykazu w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we wsi RYDZYNY nr 39b w drodze bezprzetargowej.
13/200414 maja 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
14/200417 maja 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
15/200420 maja 2004 r.powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pabianice w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
16/200421 maja 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
17/200424 maja 2004 r.ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Pabianicach w 2004 r.
18/200427 maja 2004 r.Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pabianicach.
19/200428 maja 2004 r.Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Pabianicach.
20/200431 maja 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
21/200410 czerwca 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice, polegających na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
22/200424 czerwca 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r., polegających na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
23/200424 czerwca 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
23-1/200428 czerwca 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
24/200415 lipca 2004 r.zmiany decyzji z dnia 20 września 1999 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów powszechnych - urzędnika wyborczego.
25/200416 lipca 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
26/200419 lipca 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r. polegających na zmianie planu dotacji z budżetu państwa.
27/200430 lipca 2004 r.wołania zespołu do spraw postępowania z dokumentacją z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego.
28/200430 lipca 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
29/200412 sierpnia 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
30/200424 sierpnia 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
31/200424 sierpnia 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
32/20041 września 2004 r.wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności.
33/200420 września 2004 r.powołania zespołu do spraw postępowania z dokumentacją z przeprowadzonych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
34/200424 września 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
35/200427 września 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
36/200429 października 2004 r.zmian Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Pabianicach
37/200429 października 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r. polegające na zmianie planu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
38/200429 października 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
39/200423 listopada 2004 r.powołania Komisji Stypendialnej.
41/200429 listopada 2004 r.przyznania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
42/200426 listopada 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
43/200430 listopada 2004 r.wprowadzenia do użytku służbowego wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej.
44/20048 grudnia 2004 r.ustalenia tabel norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidywane okresy ich użytkowania i środki higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy w Pabianicach.
45/20049 grudnia 2004 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
46/200414 grudnia 2004 r.powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.
 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-31 13:56:50 Informację zaktualizowano 2005-03-07 10:08:30, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku