Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
° Rok 2003
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2009 strona główna 

Rok 2009
 
NR Z DNIA W SPRAWIE
1/2009 05 stycznia 2009 r. ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.
2/2009 24 lutego 2009 r. układu wykonawczego budżetu Gminy Pabianice na 2009r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych oraz przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
3/2009 25 lutego 2009 r. zatwierdzenia planu wydatków budżetowych dla poszczególnych podległych jednostek budżetowych w układzie wykonawczym budżetu Gminy Pabianice na 2009 r.
4/2009 27 lutego 2009 r. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pabianicach
5/2009 3 marca 2009 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
6/2009 10 marca 2009 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
7/2009 12 marca 2009 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
8/2009 26 marca 2009 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
9/2009 31 marca 2009 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
10/2009 31 marca 2009 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
11/2009 31 marca 2009 r. powołania członków komisji do spraw oceny formalnej i merytorycznej wniosków o wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Pabianice oraz określenia regulaminu jej działania.
12/2009 3 kwietnia 2009 r. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2009 r.
13/2009 9 kwietnia 2009 r. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2009 r.
14/2009 9 kwietnia 2009 r. ustalenia "Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach"
15/2009 9 kwietnia 2009 r. maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Pabianice.
17/2009 7 maja 2009 r. ustanowienia koordynatora gminnego, operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 roku.
18/2009 12 maja 2009 r. powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pabianice w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
19/2009 14 maja 2009 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r. polegającej na włączeniu do budżetu dotacji celowej z budżetu państwa.
20/2009 15 maja 2009 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
21/2009 20 maja 2009 r. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
22/2009 22 maja 2009 r. zmiany Zarządzenia NR 17/2009 Wójta Gminy Pabianice z dnia 7 maja 2009 r.
23/2009 1 czerwca 2009 r. powołania Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
24/2009 1 czerwca 2009 r. zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
25/2009 2 czerwca 2009 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
26/2009 4 czerwca 2009 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
27/2009 5 czerwca 2009 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
28/2009 22 czerwca 2009 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
29/2009 23 czerwca 2009 r. ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników
30/2009 26 czerwca 2009 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
31/2009 30 czerwca 2009 r. wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pabianice "Regulaminu okresowej oceny pracowników"
32/2009 30 czerwca 2009 r. ustalenia Regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Pabianicach
33/2009 30 czerwca 2009 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
37/2009 6 lipca 2009 r. powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtwarzania środków trwałych po tych klęskach na terenie Gminy Pabianice.
38/2009 10 lipca 2009 r. trybu składania wniosków o dofinansowanie w ramach obszaru „A" pilotażowego programu pn. „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"
40/2009 28 lipca 2009 r. wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.
 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-19 14:41:41 Informację zaktualizowano 2009-08-03 08:04:46, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
wersja do druku