Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
° Rok 2003
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2003 strona główna 

Rok 2003
  
NRZ DNIAW SPRAWIE
1/200313 stycznia 2003 r.ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Pabianice na 2003 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych.
2/200313 lutego 2003 r.zatwierdzenia planowanych środków pieniężnych z budżetu Gminy Pabianice w 2003 r. na poszczególne szkoły.
3/20033 lutego 2003 r.zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2003 r.
4/200320 lutego 2003 r.odpracowania dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2003 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
5/20035 marca 2003 r.regulaminu premiowego dla pracowników obsługi Urzędu Gminy w Pabianicach
6/20037 marca 2003 r.zatwierdzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pabianice.
7/200312 marca 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 rok.
8/200326 marca 2003 r.zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2003 r. polegającej na włączeniu do budżetu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
9/200325 kwietnia 2003 r.zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2003 r. polegające na włączeniu do budżetu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
10/200328 kwietnia 2003 r.ustalenia instrukcji organizacyjnej i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Pabianicach
11/200328 kwietnia 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
12/200321 maja 2003 r.powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Pabianice w referendum ogólnokrajowym.
13/200322 maja 2003 r.powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
13A/200330 maja 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r. polegające na włączeniu do budżetu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
14/20034 czerwca 2003 r.ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
15/20034 czerwca 2003 r.ogłoszenia wykazu w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we wsi BYCHLEW nr 81 w drodze bezprzetargowej.
16/20036 czerwca 2003 r.zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2003 r. polegające na zmianie planu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
17/20036 czerwca 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
18/200312 czerwca 2003 r.zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Pabianice Nr 13/2003 z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
18A/200325 czerwca 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice polegających na zmianie planu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
19/200330 czerwca 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
20/20037 lipca 2003 r.powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Górce Pabianickiej.
21/200315 lipca 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
22/200316 lipca 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
23/200318 sierpnia 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
24/200327 sierpnia 2003 r.zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2003 r. polegające na włączeniu do budżetu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
25/200329 sierpnia 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
26/200323 września 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
27/200326 września 2003 r.włączenia do budżetu gminy Pabianice na 2003 r . dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.
28/200326 września 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
29/200324 października 2003 r.zmiany Zarządzenia Nr 28 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26 września 2003 r.
30/200330 października 2003 r.powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy.
31/20035 listopada 2003 r.powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych.
32/200314 listopada 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r. polegające na zmianie planu dotacji celowych.
33/200318 listopada 2003 r.wyznaczenia osób odpowiedzialnych za dostęp do informacji publicznej oraz za Biuletyn Informacji Publicznej.
34/200325 listopada 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r. polegające na zmianie planu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
35/200326 listopada 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
36/200316 grudnia 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r. polegające na zmianie planu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.
37/200319 grudnia 2003 r.zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2004-02-27 10:51:35 Informację zaktualizowano 2004-10-22 10:21:48, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku