Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
° Rok 2003
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2006 strona główna 

Rok 2006
 
NR Z DNIA W SPRAWIE
2/2006 18 stycznia 2006 r. ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Pabianice na 2006 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych.
3/2006 15 lutego 2006 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
4/2006 15 lutego 2006 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r. polegajace na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
5/2006 28 marca 2006 r. zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
6/2006 28 marca 2006 r. powołania zespołu do spraw postępowania z dokumentacją z przeprowadzonych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
7/2006 20 kwietnia 2006 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
8/2006 17 maja 2006 r. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2006 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
10/2006 8 maja 2006 r. powołania Stałej Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy.
11/2006 23 maja 2006 r. wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie Gminy Pabianice
12/2006 23 maja 2006 r. ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
13/2006 7 czerwca 2006 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
14/2006 12 czerwca 2006 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
15/2006 14 czerwca 2006 r. instrukcji dotyczącej przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Pabianice
16/2006 20 czerwca 2006 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
17/2006 28 czerwca 2006 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r., polegających na zmianie planu dotacji z budżetu państwa.
18/2006 30 czerwca 2006 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r. polegających na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
19/2006 10 lipca 2006 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
20/2006 17 lipca 2006 r. powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych oraz innej pomocy przeznaczonej na likwidację skutków tych klęsk na terenie Gminy Pabianice
21/2006 15 sierpnia 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r. polegające na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
22/2006 4 września 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r. polegające na zmianie planu dotacji celowych z budżetu państwa.
23/2006 18 września 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
24/2006 16 października 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
25/2006 17 października 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
26/2006 18 października 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
27/2006 19 października 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
28/2006 16 października 2006 wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Pabianice.
29/2006 18 października 2006 wprowadzenia do użytku służbowego wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej.
31/2006 26 października 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
32/2006 3 listopada 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
33/2006 10 listopada 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
34/2006 13 listopada 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
35/2006 14 listopada 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
36/2006 15 listopada 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
37/2006 17 listopada 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
38/2006 20 listopada 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
39/2006 22 listopada 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
40/2006 23 listopada 2006 zasad rachunkowości i planu kont w zakresie prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
41/2006 24 listopada 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
42/2006 28 listopada 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
43/2006 28 listopada 2006 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
44/2006 30 listopada 2006 r. powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.
45/2006 30 listopada 2006 r. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.
47/2006 7 grudnia 2006 r. zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-05-25 13:02:44 Informację zaktualizowano 2007-01-04 13:06:33, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku