Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
° Porządek sesji Rady Gminy w 2003 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2004 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2005 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2006 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2007 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2008 r.
°  Porządek sesji Rady Gminy w 2009 r.
° Ogłoszenia
° Wybory 2005
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące > Wybory 2005 strona główna 

Wybory 2005
 
1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Wójta Gminy Pabianice związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Gminy Pabianice:

Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice z dnia 22 sierpnia 2005 r. podające do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy Pabianice

Zarządzenie nr 26/2005 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19.08.2005 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 30/2005 Wójta Gminy Pabianice z dnia 2.09.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pabianice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Zarządzenie nr 33/2005 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16.09.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pabianice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


2. Państwowa Komisja Wyborcza

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyniki głosowania do Parlamentu na terenie Gminy Pabianice na stronach Państwowej Komisji Wyborczej

Wyniki I tury wyborów prezydenckich na terenie Gminy Pabianice na stronach Państwowej Komisji Wyborczej

Wyniki II tury wyborów prezydenckich na terenie Gminy Pabianice na stronach Państwowej Komisji Wyborczej
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pabianice
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.), art. 24 ust. l ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy Pabianice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Numer obwodu
głosowania
Granica obwodu głosowania Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
1 Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Terenin, Władysławów Szkoła Podstawowa
w Bychlewie
tel. 214-09-09
2 Rydzyny, Pawlikowice Szkoła Podstawowa
w Pawlikowicach
tel. 214-05-29
3 Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Petrykozy, Petrykozy–Osiedle, Porszewice, Szynkielew, Świątniki Szkoła Podstawowa
w Petrykozach
tel. 215-70-27
4 Huta Janowska, Janowice, Konin, Kudrowice, Majówka, Piątkowisko, Wola Żytowska, Wysieradz, Żytowice Gimnazjum w Piątkowisku
tel. 215-74-87


Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Szkole Podstawowej w Bychlewie został dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, którzy mogą w nim głosować po złożeniu wniosku, do dnia 15 września 2005 r., do Urzędu Gminy, o dopisaniu do spisu wyborców w tym obwodzie głosowania.

Lokale wyborcze otwarte będą:
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w niedzielę, 25 września 2005 r. w godzinach 6.00 - 20.00;
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w niedzielę, 9 października 2005 r. w godzinach 6.00 - 20.00

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6 lub pod nr telefonu 213-96-76, 213-96-60 wew. 132

WÓJT GMINY PABIANICE
/ - / inż. Henryk Gajda


 
Data wprowadzenia informacji 2005-08-25 13:20:46 Informację zaktualizowano 2005-10-24 20:32:17, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku