Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
° Porządek sesji Rady Gminy w 2003 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2004 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2005 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2006 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2007 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2008 r.
°  Porządek sesji Rady Gminy w 2009 r.
° Ogłoszenia
° Wybory 2005
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące > Porządek sesji Rady Gminy w 2006 r. strona główna 

Porządek sesji Rady Gminy w 2006 r.
 
Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 5 grudnia 2006 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21.
 1. Otwarcie obrad II sesji.
 2. .Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zgłaszanie kandydatów na w-ce przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór w-ce przewodniczącego Rady - podjęcie uchwały.
 8. Wolne wnioski i sprawy różne.
 9. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-12-04 12:47:26, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Proponowany porządek obrad III sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 11 grudnia 2006 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21.
 1. Otwarcie obrad III sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Omówienie stawek podatku od:
  1. określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2007 r.
  2. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r.
  3. określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.
  4. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru,
  5. ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2007 r.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2007 r.
  2. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r.
  3. określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.
  4. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru,
  5. ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2007 r.
  6. zatwierdzenia składów Komisji Rady Gminy.


  Przerwa
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących stałych Komisji Rady. Gminy
 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-12-04 13:07:43, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku